Συγγραφικό Έργο

Συγγραφικό Έργο

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Ιατρικά περιοδικά (14)

2018: Οι θεμελιώδεις αρχές της ογκογένεσης και το πρότυπο της ορθοκολικής καρκινογένεσης, ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, τριμηνιαία επιστημονική έκδοση της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας, στο τυπογραφείο

2018: The promising role of Let-7 microRNA in Colorectal Cancer: Practical points for clinicians. Clinics in oncology 2018, Volume 3, Article 1392

2017: Early diagnosis of Sporadic Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: Should the Combined Detection of Panin-3 Neoplasm with the Effectors of K-Ras Network Solve the Conundrum? International Journal of Cancer Biology.2017; 1(1):3-13

2017: Let-7 as a Genetic Regulator of Colorectal Carcinogenesis Process: Principles and Queries. JSM Gastroenterology and Hepatology. 2017 5(3):1086

2017:   K-ras Mutations as the Earliest Driving Force in a Subset of Colorectal Carcinomas. In Vivo. 2017 Jul – Aug: 31(4): 527-542.

2012 : “HPV και πρωκτός. Προλαμβάνεται ο καρκίνος του πρωκτού;”. Τόμος πρακτικών 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου : Η πρόληψη του καρκίνου, σελίδες 66-67

2008: Τα proteomics και τα genomics στη Γαστρεντερολογία, ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ, τριμηνιαία έκδοση του Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ, Τόμος Β, Τεύχος 18, σσ 510-515

2008 : Ραγάδα πρωκτού : Aιτιοπαθογένεια και θεραπευτικές στρατηγικές, ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, τριμηνιαία επιστημονική έκδοση της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας, τεύχος 8, σσ 12-16

2007: Correlation between esophageal contraction amplitude and lower esophageal sphincter pressure in patients with nutcracker esophagus, “Diseases of the esophgagus”. 2007; 20(2):151-154

2007: Helicobacter pylori infection in asymptomatic HIV seropositive and seronegative patients, “AIDS Research and human retroviruses”, AIDS Res Hum Retroviruses. 2007 May; 23 (5)709-712

2006: IL-10 levels during treatment with PegIFN-alpha 2b and ribavirin in patients with Chronic Hepatitis C of different genotyping constitution. Book of the 57th annual meeting of the American Association of the study of the liver diseases, Boston USA.

2006: Causes of non-attendance at an open-access endoscopy outpatient clinic, “Endoscopy” 2006 Apr; 38(4):427

2003: Elevated Intraesophageal Pressure in Patients with Achalasia: A common and important Manometric finding, “Digestive Diseases and Sciences” Vol 48, pp 2242-2263

2002: Η αλκοολική και η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα. «Γαστρεντερολογικά Χρονικά», 2002;11(3) σσ 28-39


Συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίων (3)

2018: Πρόσκληση από τον Εκδοτικό Οίκο “Cambridge Scholars Publishing”  να είναι ο αποκλειστικός συγγραφέας ενός Ιατρικού βιβλίου, με θεματολογία της επιλογής του.

2010 : Επιμέλεια των κεφαλαίων της Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας στην Ελληνική έκδοση του βιβλίου “HARRISON’S : PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE – 17th edition ”, Επιστημονικές εκδόσεις «Παρισιάνου», Αθήνα.

2005: Συγγραφή στον τόμο πρακτικών του 8ου Θεματικού Συνεδρίου Εντατικής Θεραπείας και  Επείγουσας Ιατρικής, που αφορούσε στο ΤΡΑΥΜΑ, με θέμα «Διαγνωστική προσέγγιση στον Τραυματία : υπέρηχοι στις κακώσεις κοιλίας» σελίδες 401-418, Επιστημονικές εκδόσεις «Πασχαλίδης», Αθήνα.


Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε Πρακτικά Ελληνικών Ιατρικών συνεδρίων (23)

2018: The E3, E4 ubiquitin ligase UBE4B in human cancer. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής και Κλινικής Φαρμακολογίας

2005 : Η επίπτωση του ΜΗ HODGKIN λεμφώματος σε HIV οροθετικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού κατά την προ- και μετα- HAART περίοδο. 17ο Πανελλήνιο συνέδριο AIDS. σ. 90

2005 : Δυσφαγία σε ασθενείς μετά από γαστρεκτομή και διάχυτος οισοφαγικός σπασμός. PO.006.doc, CD με τα abstracts του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας.

2005 : Συσχέτιση μεταξύ ύψους κυμάτων κατώτερου οισοφάγου και πίεσης κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα σε ασθενείς με οισοφάγο “nutcracker”. PO.007.doc, CD με τα abstracts του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας.

2005 : Η αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας με την χρήση του ενδογαστρικού μπαλονιού – Πρόδρομη ανακοίνωση. PO.211.doc, CD με τα abstracts του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας.

2005 : Η επίπτωση του σαρκώματος Kaposi σε HIV οροθετικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού κατά την προ- και μετα- HAART περίοδο. 17ο Πανελλήνιο συνέδριο AIDS. σ. 88

2004 : Καθυστέρηση στη διάγνωση των ασθενών με αχαλασία οισοφάγου : 10ετής εμπειρία. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Annals of Gastroenterology, Vol 17, supplement, November 2004. σ. 20

2004 : Συγκριτική μελέτη της δυσπεψίας μεταξύ Ελλήνων και Αλλοδαπών. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Annals of Gastroenterology, Vol 17, Suppl, Nov 2004. σ. 26

2004 : Θεραπευτική παρακέντηση ασκιτικού υγρού με ταυτόχρονη ενδοφλέβια χορήγηση αλβουμίνης σε ασθενείς με ανθεκτικό ασκίτη. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Annals of Gastroenterology, Vol 17, supplement, November 2004. σ. 67

2004 : Η επίπτωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε ασθενείς οροθετικούς για τον ιό H.I.V. 10Ο  Πανελλήνιο συνέδριο Παθολογίας. Νοσοκομειακά χρονικά,. Vol 66, supplement 2004, σ. 113

2004 : Η επίπτωση των οισοφαγιτίδων σε ασθενείς οροθετικούς για τον ιό H.I.V. 10Ο  Πανελλήνιο συνέδριο Παθολογίας. Νοσοκομειακά χρονικά,. Vol 66, supplement 2004, σ. 114

2004 : Ευρήματα 10ετίας από ενδοσκοπήσεις κατώτερου πεπτικού σε HIV (+) ασθενείς που πραγματοποιήθηκαν στη μονάδα μας. 16ο  Πανελλήνιο συνέδριο AIDS. Βιβλίο πρακτικών του συνεδρίου. σ. 127

2004 : Ευρήματα 10ετίας από ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού σε HIV (+) ασθενείς που πραγματοποιήθηκαν στη μονάδα μας. 16ο  Πανελλήνιο συνέδριο AIDS. Βιβλίο πρακτικών, σ 128

2004 : Η επίπτωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε HIV οροθετικούς που λαμβάνουν αντιμικροβιακή αγωγή. 16ο  Πανελλήνιο συνέδριο AIDS. Βιβλίο πρακτικών, σ. 129

2002 : Σύγκριση μήκους οισοφάγου μεταξύ ασθενών με ιδιοπαθή αχαλασία και ατόμων με φυσιολογική μανομετρία οισοφάγου. 22ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Annals of Gastroenterology, Vol 15, Supplement, November 2002, σ. 24

2002 : Αυξημένη ενδοοισοφαγική πίεση ηρεμίας σε ασθενείς με ιδιοπαθή αχαλασία του οισοφάγου : ένα συχνό και σημαντικό μανομετρικό εύρημα. 22ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Annals of Gastroenterology, Vol 15, Supplement, November 2002, σ. 24

2001 : Υπερασβεστιαιμία από έκκριση πρωτεΐνης με δράση παραθορμόνης (PTHrP) σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα με HBV κίρρωση, 7ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό συνέδριο. Τόμος προγράμματος και περιλήψεων του συνεδρίου, σ. 57

2001 : Η επίπτωση της γήρανσης στους βιοχημικούς δείκτες της χολόστασης. 7ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό συνέδριο. Τόμος προγράμματος και περιλήψεων του συνεδρίου, σ. 59

2001 : Ποσοτική εκτίμηση της επιβάρυνσης της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με αιμορραγία ανώτερου πεπτικού. 21Ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Annals of Gastroenterology, Vol 14, Supplement 1, September 2001, σ. 70

2000: Αιτιολογική προσέγγιση των οξειών αιμορραγιών του κατωτέρου πεπτικού. 20ό Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας.Volume 13, supplement 2, November 2000, σ. 55

2000 : Η αξιολόγηση της αλκαλικής φωσφατάσης στην κλινική πράξη. 20ό Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας.Volume 13, supplement 2, November 2000, σ. 55

1998 : Η λοίμωξη από Helicobacter Pylori σε ασθενείς με χειρουργημένο στομάχι. 18ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Hellenic Journal of Gastroenterology, Vol 11, supplement 1998 σ. 44

1998 : Αυτοάνοση χολαγγειοπάθεια. Ξεχωριστή οντότητα στα πλαίσια της αυτοάνοσης ηπατοπάθειας; 18ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Hellenic Journal of Gastroenterology, Vol 11, supplement 1998 σ. 71


Νικόλαος Γ. Μαργέτης | Ειδικός Γαστρεντερολόγος

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Νικόλαος Γ. Μαργέτης | Ειδικός Γαστρεντερολόγος | Κλείστε ραντεβου
Νικόλαος Γ. Μαργέτης | Ειδικός Γαστρεντερολόγος

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Call Now Button